تمام حرف هایم به تو و دنیا ( قسمت دوم )

... می خواستم بنویسم ... خیلی وقت بود ... مثل همیشه ... مثل بارهای قبل ... مثل همه ی حرف های مانده در گلویم و فکرم و مغزم ... که هنوز مانده اند و گلویم را خفت گرفته اند و ... و اما خفه ام نکرده اند گویا ...

می خواستم برایت و برایم و برایتان و برایشان بنویسم که چه می کشم و چه شده مرا و چرا دیگر خودم نیستم که نیستم ... اصلا تو بیا یک جور دیگر بخوانم ... جوری که اگر هم من همه چیز را ننویسم ، تو از ته ته تمام حرف هایم منظورم را بفهمی و نیازی نباشد به توضیحی اضافه تر ...

یادت هست گفته بودم از ادامه ی مطلب نوشتن بدم می آید ؟ یادت هست می دانستی که وبلاگ هایی را که می نویسند برای خواندن بقیه ی حرف هایم به ادامه ی مطلب بروید را دوست نداشتم و ندارم ؟ اما گویا ناگزیرم از این کار چرا که هیچ مطلقی در جهان پابر جا نیست ... مثل همیشه شاد بودن من ... مثل به کام دلمان بودن دنیا ... مثل محبتی که باید کسانی که مثلا خانواده ی جدیدم قرار بود باشند ، ارزانی ام کنند و نکردند ... که البته این مورد استثنا بود و از اول اصلا نه محبتشان مطلق بود و نه نسبی ... اصلا محبتی نبود که بخواهم به آن افتخار کنم و بنازم و بگویم محض نمونه فلان مهر را به من روا داشتند ... که شاید دلم خوش باشد به خاطره ای خوشایند که من هم حرفی برای گفتن داشته باشم و بگویم فلان مثال و بهمان مورد را انجام دادند و خوشی را به قلبم هدیه دادند که نیک می دانی کاری نکردند و برای دیگران هم مانند روز روشن است که همچین چیزی نبوده و نیست و نخواهد بود هیچ وقت ...

... بگذریم و برویم به ادامه مطلبی که نوشتنش به اختیار دلم است و دستم فقط وسیله است و کیبورد فقط ابزار کارم ...

 

 

... مدت زیادی از نوشتن آخرین پستم می گذرد ... نه که نخواهم بنویسم ، نه ، اتفاقا حرف زیاد بود برای نوشتن و گفتن اما ... نمی دانستم از کجا و چگونه آغاز کنم ...

بعد از 5 هفته ماندن دستم در بانداژ و بخیه هایی که جایشان تا همیشه می ماند ، و کشیدن و باز کردن بخیه ها دو هفته ای می گذرد ... سفری کردیم به مشهد که هر چه از آن نگویم بهتر است ... تو خودت نبودی ، برای اولین بار تحقیرهایی را از تو شنیدم که امیدوارم فقط در دل پر دردم مانده باشد هر چند عزیزانم هم ناخواسته بعضی را فهمیدند و فقط شرمندگیشان برای من ماند ...

... و بعد برگشتیم و روزگار سیاه من تلخ تر از گذشته از سر گرفته شد ... تو خوب شده بودی ، احساس می کردم از بودن در جمع بدت می آید ، حس می کردم تنهاییمان را ترجیح می دهی ، حس می کردم جدا کردن خرجت از بقیه و سوا کردن راهت آسوده ترت می کند ، پس پا روی دلم گذاشتم و به خواسته ات با تمام سختی ها و دشواری هایش احترام گذاشتم ... به قیمت رنجاندن خانواده ای که ساده زیسته بودند همیشه و مرا هم قانع بار آورده بودند و تو تصور می کردی که ...

بگذریم !

تنها چند روز از برگشتمان گذشته بود که تغییر کردی ... تمام محبتت را به پایم ریختی ... تمام مهرت را نثارم کردی و من را پر از عشق کردی اما دلم شکسته بود ... من تو را همیشه همین طور می خواستم ... همیشه پاک و مهربان و خوشرو و کامل ...

... و بعد ناگهان آن شب لعنتی رسید ... شب تاسوعایی که برایم از هزار حادثه ی خونین ، عذاب آورتر بود ... و تمام پس لرزه هایش هنوز به تنم مانده ... از کابوس هایش ... از ترس هایش ... از دردهای گوناگون جسمم ... از خراش های ترمیم ناپذیر جسم و روحم ...

اصلا نمی دانم چطور شد و چه اتفاقی افتاد ... یادم است خانم طبقه ی بالایی آمد و دنیا بر سرم آوار شد ...

( تورا به خداوند بگذار بنویسم تا کمی بتوانم کمی کنار بیایم با خودم ... )

داشت مثل همیشه از دخترکش دفاع می کرد و حرف هایی می زد و نسبت می داد که روحمان از آن بی خبر بود ... و نمی دانم مرا چه شد که یک آن احساس کردم زمین زیر پایم سست شد و لرزید و تمام تنم فرو ریخت و آوار شدم بر زمینی که قرار بود مرا در پناه خودش بگیرد و نگرفت ... و خانم همسایه ایستاد و فرو پاشیدنم را تماشا کرد ...

( تو را به خداوند قسم می دهم که دیگر از من نخواه نام مادر را برای ایشان به کار ببرم ... مادر واژه ی مقدسی ست ... خیلی پاک و مقدس ... من در دنیا تنها یک مادر دارم و به همان هم قانعم که خداوند حفظش کند ... و همان شب بود و یا خیلی پیشتر از این که فهمیده بودم نام مادر لااقل برای ایشان از نظر من برازنده شان نیست ... گفتم که ... برای من ... ایشان نه مادر من هستند و نه شما ... ایشان مادر همان دخترکی هستند که همیشه و همیشه فقط سنگشان را به سینه می زنند و گویا که اصلا شما از بطن ایشان زاده نشده ای ... و نام پدر ... برازنده ی مردی نیست که از پدر بودن پا کوبیدن بر زمین و عذاب ما را یاد گرفته اند فقط و تحقیر تو که تنها عشق منی و حمایت از دخترکشان که راه پدر را در پیش گرفته اند و چکشی شده اند بر روح و روان خسته ی هر دوی ما ...

و تو را به همین متن که از من نخواه دیگر که به نام پدر یا مادر صدایشان کنم زیرا که عذابم می دهد این کار ... )

می گفتم ... به خودم که آمدم در آغوش تو بودم و بر سر و سینه ام می زدم و التماست می کردم برویم ... از این خانه ی نفرین شده ... از این خانه ی غصبی ... از این خانه ای که جای جایش یادآور خاطره هایی عذاب آور است برای من و گور آمال و آرزوهای دخترکی که قرار بود طعم خوشی ها و شادمانی ها را تجربه کند و چه شد ...

و بعد آن دو آمدند ... آن خانم و آقایی که پیش از این گفتم ... آمدند و نشستند و ماندند و حرف زدند و کوبیدند بر روحمان و لهمان کردند و پاهایشان را گذاشتند روی قلب هر دوی ما و دهانشان را باز کردند و هر آن چه لایق خودشان ....

نمی دانم یادت هست آن شب چه قدر بر سر و صورت خودم کوبیدم و موهایم را کشیدم و کندم ؟

التماست می کردم راهیشان کنی بروند ... برای شب تاسوعایمان نقشه ها داشتم ... برای خواندن زیارت عاشورا با صدای استاد فرهمند ... برای عبادت خالصانه در کنار تو ... برای سر کردن چادر صورتی گلدارم ... برای خواندن هزاران دعایی که در دل داشتم ... برای سلامتی عزیزانمان ... برای رفتن و رفتن و رفتن و هر چه زودتر رفتن از این خانه ی شوم ... و آن شب هم دینمان را از ما گرفتند و هم دنیایمان را ...

نمی دانم چه قدر ماندند و حرف زدند و توهین کردند و تهمت زدند و خوردمان کردند ... فقط یادم است آخرهایش دیگر چشمم می پرید و دست چپم بی حس تر می شد و آخرش تو سرم را بر زانویت گذاشتی و تلخ گریستم ... خیلی تلخ ... برای غریبی و تنهاییمان گریه کردم و برای بغضی که داشت خفه ات می کرد و من به جایت اشک می ریختم ... برای خاطره هایی که هر چه می گفتم فراموش کرده ام و ادامه اش ندهید ... و بقیه اش و جبران تلخ کامی هایم با خدا ... و آنها هی هر چه از دهنشان درآمد گفتند و ما هی صبوری کردیم و آخر جان به لب رسید و زمانی که به فامیل صدایشان کردم که اصلا خوش نداشتم نام مادر و پدر رویشان بگذارم همان آقا عصبانی تر شد و از تو خواست بر دهانم بکوبی که به فامیل صدایش نکنم ... مگر آن مرد چه کرده بود برای من که پدر صدایش کنم یا آن زن چه کار کرده بود که مادر بناممش ؟

.... و بعد که سرم را روی زانویت گذاشتی ... روی زمینی سرد که بر آن نشسته بودیم و من تمام دل واپسی ام این بود که مبادا سرما بخوری عزیزکم ، حس کردم زمین و زمین دارد تیره می شود و دیگر اختیار جیغ ها و ناله هایم دست خودم نبود و شکایت می کردم از خدا ... به خود خدا که نجاتم بده ... و زمانی که قرآن آوردی که نمی دانم برای چه چیزی برایشان قسم بخوری و سهوا قرآن از دستت روی سر من افتاد و فهمیدم که دیگر تمام شده ام و توان درد کشیدن هم ندارم ... به خودم آمدم که خدا هم حتما تنهایم گذاشته ... کفر می گویم ؟ پس اگر بود و می دید چرا ساکتشان نمی کرد که انقدر خراش ندهند روح و جسم هر دومان را با هم ؟ ...

... و دیگر یادم رفت از خودم و از تو ... نمی دانم کی رفتند ... یادم ماند صدای فریادهای بلند و از ته دلت که شیون می کردی یا حسین ! و مرا در آغوش کشیده بودی و اشک می ریختی و التماس می کردی ... و باز می رفتم و می مردم و باز چشم باز می کردم و می دیدم در دهانم نمک می ریزی ... روی صورتم آب می پاشی ... و بعد دوباره می مردم ... از ضعف نبود ... بود شاید ... و بعد دوباره خودم را می دیدم که به حمام رفته ام و با لباس ، زیر دوش آب یخ نشسته ام و می لرزیدم و فقط سوره والعصر را می خواندم تا آرام شوم ...

... و بعد دیگر نمی شناختمت ... یادم هست که غریبه بودی برایم انگار ... نمی شناختمت ... کسی که رو به رویم بود علی من نبود ... غریبه ای بود که اشک می ریخت و می لرزید ...

.... نمی دانم چه شد ... نمی دانم چگونه گذشت این مدت ... یادم هست می خواستم حرف بزنم و زبان در دهانم نمی چرخید ... احساس انسان های لال را درک می کردم ... و تا همین 4 روز پیش تمام سمت چپ بدنم بی حس بود ... درد را حس نمی کردم ... حتی وقتی دستم جلوی گاز بود و سوخته بود نفهمیده بودم ... هیچ حسی نداشتم ... نه به زندگی ... نه به زنده ماندن ... نه به عشق ... حتی انگار تو را هم حس نمی کردم ... هیچ کس و هیچ چیز را ...

حتی کلاس هایم را هم گذاشتم کنار ... و تو مهربان تر از قبل شده بودی ... مردی دلخواه برای هر زنی به جز من که عشقت را هم نمی فهمیدم ... احساس می کردم تمام دنیا هیچ است و دروغ ...

ضربه ی بعدی سه روز بعد از آن جریان بود که شنیدم خانم و آقای طبقه ی بالایی با پدر مهربانم تماس گرفته اند و گفته اند بیایید و هر دو را ببرید ... نه این را می خواهیم و نه آن را ... و من مثل یک آدم کوکی چمدانم را بستم که بروم ... و راستش را بخواهی هنوز بعد از این همه وقت چمدانم را آماده گذاشته ام که وقت رفتن معطل نشوم و بروم ... که هنوز نمی دانم برای چه مانده ام ... چه چیز این زندگی نکبت بار اسیرم کرده و پابندم کرده به ماندن ... محبت بی دریغ تو ... نگرانی من از بابت تنها ماندنت ... و خودت خوب می دانی عزیزکم که آن ها نه فقط مرا نخواسته اند و نمی خواهند که از تو هم بدشان می آید ... و برای همین می گویم نام پدر و مادر برازنده شان نیست ... به خداوندمان قسم نیست ... چرا که نام پدر و مادر سزاوار کسانی ست که لااقل یک بار محبت خویش را به فرزندشان چشانده باشند و این پدر و مادر ... نه ... این خانم و آقای طبقه ی بالایی تمام عمر فقط تو را سوزانده اند و عذاب داده اند ... نیا و نگو که محبت هایی بوده ... لااقل من در این سه چهار سال ندیده ام ...

... و ضربه ی آخر زمانی بود که با یکی از فامیل هایتان که فکر می کردیم یا لااقل تو فکر می کردی انسانی با عقل و تدبیر و منطقی ست به صحبت نشستیم و من به خوبی فهمیدم و به روشنی که این انسان به ظاهر فرهیخته و با کمالات هم دست کمی از آن دو ندارد و همان حرف های خاله زنکی و همه ی حرف هایی را که شنیده تحلیل کرده و یک طرفه به قاضی رفته است و طبق معمول چه کسی محکوم تر از من و تو ...

و تمام مدت در دلم به ایشان گفتم که ما را امید خیر تو نیست ... شر مرسان ! و بعد از رفتنش رفتم و زیر باران ایستادم و اشک ریختم ... باریدم و گریه کردم و گریه کردنم برای تنهایی خودم نبود که برای تنهایی تو بود ... برای بی کسی شاید هر دویمان که شده بودیم آماج توهین ها و تهمت های ناحقی که تیرشان فقط و فقط به سمت ما نشانه رفته بود ...

... و بعد من احمق چه کردم ؟ از تو خواستم شام بگیریم و برویم دست بوسی دو نفری که این همه ما را عذاب داده بودند که بگذارند در این خانه ی نفرین شده هنوز زندگی کنیم تا زمانی که خداوند مددی کند و پولی هر چند ناچیز دستمان بیاید که برویم ... فقط برویم ... وانمود کردم خوشحالم که شادی ات را می بینم و نگفتم که آن شب چه زجری به جانم ریخت از دیدن دوباره شان ... و چه قدر تحقیر شدم و چه قدر سعی کردم خم به ابرو نیاورم تا تو شاد باشی عزیزکم ... این یک نوع مازوخیسم است ، نه ؟ خودآزاری به تمام معنای کلمه ... نمی توانستم بی قراری ات را ببینم و اشکت را ... و نیک می دانستم این رفتن سرآغاز آمدن و رفتن هایی ست که روح و جسمم را با هم از بین می برد و حدسم درست بود ...

سروصداها چند برابر شد ... رفت و آمدهای بیش از حد و بی هدف ... کنجکاوی ها در زندگی شخصیمان ... سوال هایی که جواب دادنشان سودی به حال آن دو فرد بالایی نداشت اما می پرسیدند ... آمدن های وقت و بی وقت و ضربه به روحم که انقدر خراشیده و زخمی شده که جای سالمی در آن پیدا نیست ...

... در خانه ماندنم و بی سروصدا حتی تلویزیون نگاه کردنم با درجه صدای یک ! که صدایش بیرون نرود ... سایلنت کردن گوشی ام در تنهایی ... غذا نخوردنم که نیاز به دستشویی پیدا نکنم که از صدای سیفون حتی نفهمند که خانه هستم ... آوردن کفش هایم به داخل خانه که وقتی خانم طبقه بالایی جاکفشی را می گردد نفهمد که در خانه هستم .... و نفس حبس کردنم وقتی خانم یا آقای طبقه ی بالایی پشت درمی آیند تا بفهمند که در خانه ی ما چه خبر است و من حتی جلوی عطسه و سرفه ام را بگیرم ... کشیدن تلفن خانه برای جواب ندادن که صدای حرف زدنم را نشنوند ...

... و ضربه های کاری تر این که به محضی که تو ... عزیزکم ... پایت را از خانه بیرون می گذاری سر و صداهایشان بلند می شود ... ساعت 6 صبح می کوبند ... مبل جابه جا می کنند ... میز و صندلی رو زمین می کشند تا وقتی که تو می آیی و یک هو صداها قطع می شود ... انگار اصلا نبوده ... و بدتر این که تو هم دیگر حرفم را باور نمی کنی ... و هر چه التماست می کنم یک روز در خانه بمان و ببین چه می کشم دیگر حرفم را نمی خوانی و فکر می کنی دروغ می گویم و حرفی که امروز صبح زدی ... که برویم پیش دکتر و شاید من توهم دارم ...

یادت هست جریانی را برایت تعریف کردم ؟ که نازی های آلمانی اسیران را می خواباندند و قطره قطره با چشمان بسته روی پیشانیشان آب می ریختند تا اسیر روانی شود و کارش به جنون بکشد ؟ ... و من حالا همان اسیر هستم که قطره قطره و ذره ذره با صداها دارم تحلیل می روم ...

نمی دانم برای چه در این زندگی مانده ام ؟ دلم برایت می سوزد ؟ دوستت دارم ؟ اصلا یعنی انقدر دوستت دارم که حاضرم خودم را به عمق نیستی و نابودی بیندازم و از بین بروم و خودم را ... مریم را ... مریم شاد و پر هیاهو را که خنده از لبش نمی افتاد زنده زنده در خاک کنم ؟ تا الان به این فکر کرده ای که چرا هنوز ادامه می دهم وقتی هر روز و هر لحظه هزاران سوزن جوالدوز در جسم و روحم فرو می روند ؟    

نمی دانم ... می دانم دوستت دارم ... می دانم عاشقت هستم ... می دانم عزیزترینی برای من ... اما نمی فهمم چگونه می توانی تحمل کنی زجری را که لحظه به لحظه آن دو به جانت و روحت می ریزند ... می گویی صبر کنم ... دارم صبر می کنم ... بله ... صبر می کنم ... اما نه آن صبری که خانم بالایی هی ادعا می کند که من صبرم زیاد است و می دانم نیست و تمام حرف ها و توهین هایی را که به من نسبت داده در دل خودش مانده ... به من می گوید کینه ای !

آقایشان !!! به من می گوید عقده ای ... می گویند فراموش کرده اند اما ... می گویند صبرشان زیاد است ولی ... اصلا من از این کلمه ی ولی بدم می آید ... و مگر نه این که در دینمان ، اسلام ، می گویند اگر ایمان آوردید دیگر اما و ولی و اگر نیاورید ... و من گفتم فراموش کردم و ولی نیاوردم ... تنها حسرت چادرنمازی به دلم مانده بود که از آن هم گذشتم ... به حرمت مکه رفتنشان و ادعایشان برای مسلمان کامل بودن ... اصلا کوچک ترین هدیه ی هدیه هر مادرهمسری چادری ست که به یادگار می دهد به عروسش که حالا چه مثل من سیاه بخت باشد یا نه که آن را هم از من دریغ کردند ...

من فراموش کرده بودم ... گذشته بودم علی من ... به مرگ عزیزانم که گذشته بودم ... و هی با خودم می گفتم من از حقم گذشتم ... و سپردمشان و واگذارشان کردم به خدا ... ادعای مسلمانی ندارم ... چرا که مومنم به خدا ... خداوند گفت من از حقم می گذرم اما از حق بنده ام نه ... کفر نگویم که خدا هستم ... نه ... اما از حقم گذشتم ... یعنی گذشته بودم ... تا بعد از این جریان ... دیگر به روی خودم نمی آورم ... اما دیگر نمی گذرم ... برای دخترک بالایی ها آرزوی خوش بختی می کنم ... شاید آن خانم بالایی لااقل به خودش بیاید و بفهمد خوش بختی چیست ... از ته دلم و با تمام وجودم می خواهم خوش بخت باشد تا شاید آن خانم بفهمد که من چه کشیده ام ... خدا کند هیچ کس دیگر لحظه هایی را که من و تو گذراندیم نگذراند علی من ... و برادرکم ... که آن روز آن خانم دلم را شکست با دعایش برای برادر بی گناهم ... در حالی که من داشتم آرزوی خوش بختی دخترش را می کردم ... اما او چه گفت ؟ حرفی زد که دلم را لرزاند و این هم اضافه شد به تمام حرف هایی که از او نبخشیده بودم و نبخشیده بودم و نخواهم بخشید ...

تو هم بیا و مانند آن دو بگو به من بگو عقده ای و کینه ای ... بیا و بگو هیچ چیزی در دلشان نیست ... بیا و بگو رفتار درست را بلد نیستند ... طبق همان ضرب المثل که نخوردیم نون گندم ، دیدیم دست مردم ... احتمالا اگر نان گندم که هیچ ، نان معمولی را هم درست جویده بودند می دانستند پسر و دختری که با هزار امید و آرزو آشیانی می سازند که با خوشی و شادی زندگیشان را شروع کنند روا نیست که انقدر عذابشان بدهند ... عروس نداشتند ... پسر که داشتند ... من رفتار درست از آن ها نخواستم اما لااقل تو که پسرشان هستی باید خاطره ی خوبی برایت به جا می گذاشتند ...

نیا و نگو دیگر برایم از خوبی شان ... از این که هیچ چیزی در دلشان نیست ... به خداوند قسم قصد توهین ندارم اما گاهی بعضی ها جاهل هستند و با جهلشان عذابت می دهند ، اما برخی دیگر می دانند این کار باعث عذاب می شود و نه از روی جهل که خودخواسته آسیب می رسانند ... اگر یک مورد بود که می گفتم ناخواسته بوده ، اما تو بگو چهار سال برای عذاب کم نیست ؟ خداوند را قاضی کن و جوابم را بده ... تو را به خدا حرف هایم را بی منظور و قضاوت بخوان ...

جلوی چشم من و در مقابل گوش های تو به خانواده ام توهین کردند و به حرمت بزرگتریشان سکوت کردم ... وظیفه ای نبود که شام شب عقد را خانواده ام تقبل کنند اما چون پیش آمد مجبور شدند غذا از بیرون بگیرند و همین شد توهینی دوباره که چرا غذای آماده جلویمان گذاشتند ؟ اما شب عروسی ما که وظیفه ی آن دو نفر بود ما یک سری از غذاها را حتی ندیدیم . حتی نوشیدنی ها را هم در کیف هایشان ریختند و بردند و تا یک هفته ی بعد از غذاهایی خوردند که قرار بود برای شام عروسی باشد و همان آقای طبقه ی بالایی غذاها را نصفه و نیمه از جلوی مهمان ها برداشت و در قابلمه و پلاستیک گذاشت و برد ...

بگذریم ... حرف زیاد است و من به خودم قول داده ام دیگر نگویم و ننویسم ... اما هر وقت صحبتش پیش اومد همان آقا با این توجیه که ما دهاتی هستیم و (( امبل )) !!!!!!!!!!!!!  _ که حتی تلفظ صحیح کلمه اش را نمی دانند _ کار خودشان را ماست مالی کردند ... بگذریم علی ... بگذریم از گذشته های عذاب آوری که تف و لعنت بر من باد با این انتخاب کردنم ...

باز هم می گویم ... از من نخواه پدر و مادر صدایشان کنم ... قسمت می دهم ... نمی توانم ... به خداوندی خدا نمی توانم ... تو را به خداوند نگذار بیش از این با آن ها رو به رو شوم ...

( الان ... درست همین الان ... یکی از طبقه ی بالایی ها پشت در هستند ... صدای نفسشان را می شنوم ... صدای باز و بسته کردن در جاکفشی مان ... و من دارم پک می زنم و می سوزانم خودم را و وجودم را و هستی ام را ... )

گفتم که ... نمی خواهم ببینمشان ... دلم می خواهد به جایی برویم که تمام ترسم از این نباشد که الان است بیایند و در بزنند و تمام تنم بلرزد از صدای در زدن آهسته خانم طبقه بالایی ... و دلم بخواهد همان موقع خودم را به چاه دستشویی برسانم و بپرم توی چاه و سیفون را هم بکشم تا با تمام کثافت های آن قاتی شوم و بروم به عمق زمین و اثری از من نماند ... راستی کاش می شد یک جوری خودم را محو کنم و نباشم ... چه کنم که این دل لعنتی ام عاشقت شده و می خواهدت و دوست داشتنت جزیی از وجودم شده ... کاش می شد اصلا خودم را از فکرت گم کنم و یادت برود که روزی مریمی هم بوده و دوستت داشته ...

می دانم ... من بی عیب و ایراد نیستم ... گناه کارم ... پر از عیبم ... کامل نیستم ... اما سعی کرده ام تا جایی که می توانم خوب باشم ... نمی دانم چه قدر موفق بوده ام اما لااقل در دوست داشتنت کم نگذاشته ام علی من ... راستش را بگو ... اگر جایی برایت کم گذاشته ام ، محکومم کن اما نه به شیوه ای آن خانم و آقای بالایی ... خیلی گذشته تا توانسته ام دوباره کمی لرزان سر پای خودم بایستم و بدون تکیه به دیوار و هر تکیه گاهی قدم های لرزانم را بردارم ... اما انقدر خورد و له شده ام که می دانم با تلنگر بعدی کاملا فرو خواهم ریخت ...

دیگر حتی نمی خواهم از کسی کمک بخواهم یا بخواهم کسی دستم را بگیرد ... لبه ی پرتگاهی هستم که منتظرم یکی محض رضای خدا بیاید و هلم بدهد ...

خداوندا مددی ... برای غرق شدن ... که بیش از این جای غرق شدن ندارم و تا ته در منجلاب فرو رفته ام ، کمک نمی خواهم ... دیگر تنها آرزویی که آرامم می کند ، آرزوی مرگ است ... خداوندا ! فقط مرگ ... فقط بمیرانم ... فقط ...

... و الان در این خانه ماندن و تحمل آن دو نفر و دخترکشان را فقط به این امید می گذرانم که روزی بیاید که دیگر نبینمشان ... صدای پاهایشان و ضربه هایشان را نشنوم ... نمی خواهم تو را از آن ها بگیرم ... من انقدرها ظالم نیستم ... اما تو من را از آن ها بگیر ... نگذار ببینمشان یا بشنومشان یا حتی حسشان کنم ... نگذار علی ... تو را به مرگ مریم ... مریمی که فقط جسم خسته اش را به زحمت دارد می کشد تا روزی که مرگش فرا برسد ، این خواسته را از تو دارد ...

علی من .... علی من ... حرفم را بخوان و بپذیر و قبول کن نه از روی غرض بود و نه مرض ... فقط حرفهای قلب و دلم بود که سبک ترم که نکرد هیچ ، بی چاره تر و داغان تر از پیشم کرد ...

/ 0 نظر / 2 بازدید