گرگم به هوای تو

کجای بازی ما اشتباه بود

که تو همبازی من نیستی

و من

هنوز

گرگم به هوای تو ...

***

من از شکاری برمی گردم

 که باید به دندان بکشی

که طعم صید را بدانی ...

تمام تنم جای دندان است ...

***

... دیدم که پرت شدم

دستم نرسید که بگیرم اَم،

حالا جواب خودم را چه می دهم

اگر

دست خالی برگردم؟ ...

***

از من تا تو

از تو تا بی من

از  بی من

تا  یکی از مردم این شهر

از مردم این شهر

تا همیشه ...

من تمام این فاصله ها را

درد می کشم.

***

از تا بی تو

تا به این همه از بی من

که در این همه از من

که با آن همه از تو دور از من...

اضافه بودم

اضافه شدم

اضافه می شوم

به تو

بی من...

***

هم من

هم تو

هم همه ی

همهمه ها

همه می دانستند ...

من از همه که دلگیرم هیچ

از تو هم هیچ ...

***

بیدار شدم

اما برعکس ...

حالا، درگذشته زندگی می کنم

ملالی نیست

برعکس همیشه خوبم،

تو هستی

خاطراتمان هستند

و من برعکس تو عاشقم ...

***

امشب منم که حکم می کنم

خشتِ اول

من ...

تو از دل سربازهای من بی خبری

وگرنه نمی بریدی

همین اول نبرد ...

امشب منم که حکم می کنم

خشتِ آخر

من ...

***

ازین دوستت دارم

به اینکه تو را دارم

که دارم این لحظه را

که دوستت دارم....

همه ی اینها را دارم

جز همین تو را

                که دوستت دارم ...

*****

پ . ن من گریه می کنم

             پس هستی...

/ 3 نظر / 2 بازدید
علی

قایم موشک بهتر است هر وقت خسته میشوی چشم می گذاری تا همه مشکلات بروند یک گوشه ای قایم شوند. اصلا هم تو پیدایشون نکنی

محبوبه

پر از حیرانی شدم از کلماتت. گیج و مات. دوبار خواندم کلماتت را یک بار در دلم و دیگر بار بلند خواندم چقدر پر هستی از علامت تعجب!!!!!!!!!!!!!!!!!!! شاید من خسته ام شاید من توان ندارم تا برسم به عمق این کلمات شاید من ... بیا پناه بیاوریم به این بیت: شراب تلخ میخواهم که مرد افکن بود زورش که تا یکدم بیاسایم ز دنیاو شرو شورش

اراکده

شاعر پر از حرف های تلنبار شده است.