امروز ....

.... امروز .... چیزی در من فروریخت ....

.... امروز ... تمام روحم زلزله ای به وسعت هزاران ریشتر را تجربه کرد .....

..... امروز .... بانو صاد من ....

...... امروز .... و تو و آن سه نقطه هایت عزیزکم .....

 

*****

پ . ن  یک وقت ...

اشتباهی مرا پاک نکنی !

هر وقت پاک کن دستت بود ...

بگو !

از روی کاغذت ...

آرام بروم کنار ...

پ . ن 2 به خودت نگیر بانو ! خل شده ام !

/ 4 نظر / 30 بازدید
علی

اصلا ذات رفاقت اوج و حضیض دارد اگر خطی اگر همیشه یه جور باشد که ربات است انسان ها هستند که اندوه و خوشحالی ، خشم و دوست داشتن ، سیاه و سفید ، خوبی و بدی و ... را تعریف میکنند سلامتی راننده صلوات در ضمن فدای سه کس رفیق و رفیق و رفیق

دخترک پاییز

تو خل دوست داشتنی عزیز دل خودمی [بغل][ماچ]