تولد علی خودم

... به روی من آرام چشم گشودی و با تمام ستاره های آسمان برایت جشن گرفتیم ، تو گریستی ، خدا تو را دید ، من عاشق شدم ، آسمان لرزید ... ابر آمد ، بر زمینیان بارید و من چتر خویش را بی آن که تو بفهمی برای یک عمر بر سر تو و تو را در پناه خویش گرفتم و اکنون روزها می گذرد و هنوز ... بی آن که تو بفهمی ...

.. و تو آمدی برای دردهای من ... آغوش گرم و پر مهر من ... و تو هدیه ای از خدا برای بی قراری ها ... صبرهای من ... و من می خواهم و همیشه می خوانم تو را ...

... دستانم آرام می گیرند در دست های پاک تو ... می رقصم و می خندم ... و فریاد می زنم تو را ... و خدا را سپاس ... بسیار سپاس ...

روزی هزار بار سادگی و صداقت تو را عاشقانه و آرام در آغوش می کشم و تو فقط لبخند می زنی ...

... آرام می گیرم ، رو به قبله زانو می زنم ، به سجده می روم ، اشک می ریزم و خدا را شکر می گویم ، تو را در آغوش می کشم ، می بویم ، به چشمانت بوسه می زنم ... و خاصیت عشق این است ... 

تولدت مبارک علی من ...

******

پ . ن همین که تو نگاه می کنی

و من نگاه می کنم

تا ببینیم کدام یک از ما نگاه می کند

خود ِ خود ِ عشق است.

پ . ن 2 تولد تو تولد من است

من تمام طول سال بیدار مانده ام

که مبادا روز تولد تو تمام شود

و من در خواب بمانم

و نتوانم به تو بگویم

تولدمان مبارک ...

/ 0 نظر / 3 بازدید