تمام با هم بودنمان را با من باش !

... این روزها ... فقط و فقط این روزها ...

کمی بیش تر بغلم کن !

کمی بیش تر کنارم باش !

کمی بیش تر با من حرف بزن !

این روزها ... فقط و فقط این روزها ...

کمی کم تر مرا از خودت دور کن !

کمی کم تر دلتنگم کن !

کمی کم تر بهانه ی گریه هایم شو !

این روزها ... مرا بیش تر از همیشه ببین ، مرا کم تر از همیشه فراموش کن ، مرا بیش تر از همیشه بشنو ، مرا کم تر از همیشه تنها بگذار ...

این روزها بیش تر از همیشه و هر روز دوستم داشته باش ...

این روزها ...

نه ! تمام روزها ... تمام با هم بودنمان را با من باش !

... این روزها دلم می خواست، لحظه ای این دنیا را رها می کردی ... دمی کنارم می نشستی ... دستانم را به مهر می گرفتی و ... شانه ات را تکیه گاه سرم می کردی ... خوب می دانم که در همان یک دم، همه ی سوءتفاهمها و دلخوری های دنیا تمام میشدند. اما ... شاید دل خیلی چیزها بخواهد که شدنی نیستند !

سنگینی وزن دلخوری ها دارد روز به روز بیشتر می شود و حیف که مدت هاست نه با گوش ِ دل می شنوی ام و نه با چشم ِ دل می خوانی ام...

خسته ام از همه چیز ... از خودم ... از نوشتن ...  از تظاهر کردن به بی غم بودن ... از آرام بودن و به دیگران آرامش دادن ... از صبوری ... از تنهایی ... و حتی از تویی که داری این روزها مدام و مدام ترکی ایجاد میکنی در دیوار دلم و لحظه به لحظه از من دور و دورتر می شوی... از تویی که فقط از من آرامش می خواهی اما هیچ به فکر آرامش من نیستی ، به فکر اینکه روزهای بد قلق فقط سهم تو نیستند ... من هم سهمی از این روزها دارم ... و چیزی که می خواهم حمایت و  حضور و دل گرمی توست ،  ... که هیچ وقت ...

 

*****

پ . ن  نه اسمش عشق است ، نه علاقه ، نه حتی عادت! 
حماقت محض است دلتنگ کسی باشی که دلش با تو نیست ...

 

پ . ن ....... با تشکر و شرمندگی از دوست خوبم : دخترک پاییز

 

 

 

/ 5 نظر / 20 بازدید
محبوبه

مریم این پ . ن که نوشتی تمام وجودم را لرزاند... اخر یعنی چه این جمله؟

مری

الان خوبی مریم؟ خدا کنه همیشه باهم باشید و عاشق...

...

چقدر پایین مینویسی>تو خودت موندی !یه تکونی به خودت بده