يه متن از گذشته ها ....

        دوست خوبم سلام . خوبي گلكم ؟ حال دلت خوبه ؟ لحظه هات خوب هستند ؟<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />

حال من رو مي پرسي؟ حال دلم رو مي خواهي ؟ ... راست بگم يا دروغ ... !؟ دروغش اينه كه خوبم و راستش اينه كه (( مي گن )) خوبم ... ولي خودت مي دوني كه تو اگه خوب باشي ، من خوب ترينم ...

... چند وقتي هستش كه از تو بي خبرم . يا نه ، شايد از خودم بي خبرم . نمي دونم ؛ به هر حال فقط اينو مي دونم كه دلم براي تو تنگ شده ، دلم براي خودم تنگ شده ، دلم براي خدا هم تنگ شده ... نمي خوام دوباره برات بنويسم اون همه حرفهاي تكراري رو ...

... چند وقتي ست كه به گريه هايم دهان كجي مي كنم ، بغض هايم را بي رحمانه سركوب مي كنم ، شبها ، خواب هايم را به كابوس هاي قفل شده سنجاق مي كنم و چند لحظه مانده به تمام شدن روياهايم ، از خواب مي پرم ... مي داني ؟ حس مي كنم ديگر كسي قدر چشم هاي باراني را نمي داند ، مثل زماني كه اشك ، حرمت داشت ، ديگر كسي ارزش كلمات را نمي داند ، مثل زماني كه يك نامه ، از عزيزي دور ، تقدس داشت ، حالا ديگر كسي بهاي سفر و رفتن را نمي داند ، مثل زماني كه برگشتن و بودن و ماندن آرزويي بود براي دل هاي عاشق ...

... مي داني ؟ انگار روزهايم سوخته اند ، انگار شب هايم مرده اند ، انگار دلم با يك خداحافظي پژمرده و لحظه هايم با ساعت صفر ، يكي شده اند ...

... ديروز ، تصميم گرفتم نگاهم را برايت پست كنم ، مي خواستم خنده هايم را درون پاكتي بگذارم و برايت بفرستم ، مي خواستم حرفهايم را كه تمامش تكرار عشق بود ، به تو بدهم ، اما ، دلم سوخت براي واژه ها ، كه خط فاصله ميانشان را بر هم نزند ، دلم سوخت براي خودكاري كه بي ترديد و رام ، گوش به فرمان من ، روي كاغذ مي رقصيد و كلماتي كه از ذهنم مي پريدند ، براي دروغي كه در پس خنده هايم پنهان كرده بودم نگران شدم . براي بهانه اي كه براي نزديك تر شدن به تو مي تراشيدم آشفته شدم و حسرت خوردم بر نشاني كه از تو نداشتم و ندارم ...

... نمي دانم چرا بعضي وقتها يك جورهايي مي شوم . نماز كه مي خوانم ، دوست دارم هي بيشتر بخوانم ، دوست دارم آنقدر بخوانم كه غصه هاي دلم ورق بخورند . اما بعضي وقتها حسابي بي حوصله ام . احساس مي كنم لحظه ها ايستاده و غصه ها در دلم رسوب كرده اند . دلم مثل دل باغ خزان ديده مي شود ، بوي كوچه هاي تنگ و بن بست را مي گيرد و جاي دردي عميق بر شانه هايم سنگيني مي كند ...

... تا حالا شده كه چيزي را به اصرار از خدا بخواهي ؟ چيزي كه خوشبختي و سعادتت را در گرو آن ببيني ؟ چيزي كه احساس كني متحولت مي كند و تو را مي رساند به خانه ي خوبي ها . اصلا بهترينت مي كند ، آسمانيت مي كند ، بي عيبت مي كند . چيزي كه اگر به دست بياوريش ، تو را غني مي كند ، بي نياز و وارسته ....

... نه ، نه ، نه ! اشتباه نكن ، اينكه مي گويم ، مادي نيست . به قول معروف ، ” توي جيب جا نمي شه ! ” آنچه من مي گويم ، در قلب جا مي شود ، آن هم نه هر قلبي . فقط قلب هاي بزرگ ... اصلا همين است ، خودش است : قلب بزرگ ، سينه ي گشاده .

مي داني من از خدا چه مي خواهم ؟ من (( صبوري )) مي خواهم . همين ! از خدا يك قلب مي خواهم كه يك دنيا صبر در آن جاي بگيرد . از خدا سينه اي مي خواهم فراخ و گشاده كه هيچ گاه به تنگ نيايد . از خدا دلي مي خواهم كه يك عالمه گذشت هم آن را لبريز و پر نكند (( تا بخواهي پيوند ، تا بخواهي تكثير ... )) امروز به اين نتيجه رسيده ام كه از خدا فقط يك چيز مي خواهم : (( صبر ! ))

نه اينكه صرفا در برابر مشكلات بزرگ صبر كنم . نه اينكه فقط اگر مصيبتي ، گرفتاريي ، بلايي يا سختي بزرگي در زندگيم رخ داد ، صبور باشم و تحمل كنم . نه ، نه ، دوست دارم آنقدر بزرگ شوم كه بتوانم در مقابل ناملايمات كوچك صبور باشم . باور كن من فكر مي كنم تحمل ناملايمات كوچك ، سخت تر از تحمل ناملايمات بزرگ است . نه ؟ تعجب مي كني !؟ ... حقيقت اين است كه اين روزها كم طاقت شده ام ، جزئي ترين موضوعاتي كه برخلاف ميلم باشد ، مرا عصبي مي كند . تو فكر مي كني چرا گاهي انسان در كنترل حس خودش ضعيف مي شود ؟ ... به هر حال وقتي خودم را در كنترل خشم و عصبانيتم ناتوان مي يابم ، به حقيقت درك مي كنم كه ما انسانها ، چقدر ضعيف و در عين حال چه اندازه عجول و بي طاقتيم . وقتي خوب خودم را ارزيابي مي كنم ، مي بينم بيشترين نارسايي هاي اخلاقي ام از همين ضعفم ناشي مي شود ؛ همين كه در مقابل كوچك ترين چيزي كه موجب نارضايتي ام باشد ، برافروخته و ناشكيب مي شوم ، همين كه با كمترين چيزي كه برخلاف ميلم يا بر ضد پيش بيني و انتظاراتم رخ دهد ، بي قرار و عصباني مي شوم . حالا مي بيني ؟ مي بيني كه حق دارم تنها يك چيز را از خدا بخواهم . تنها صبر . صبر در تمام اندازه هايش ، در برابر كوچك ترين و پيش پا افتاده ترين موضوعات نامطلوب هم ، بسيار بزرگ و ارزنده است . (( صبر )) شكوفايي ايمان است .

... حتي وقتي همه ي درها بسته ست ، باز هم ته دلم كورسوي اميدي رو حس مي كنم . هميشه فكر مي كنم دريچه اي ، روزنه اي يا رخنه اي هست كه هنوز پيدايش نكرده ام . گاهي خسته مي شوم ، گاهي فكر مي كنم بيهوده جست و جو مي كنم ، فكر مي كنم پشت درهاي بسته ، زنداني شده ام و فريادم به گوش هيچ كس نمي رسد . هيچ كس به ياريم نمي آيد . هيچ كس نيست . احساس مي كنم به آخر راه رسيده ام ، به بن بست !

... درست در همان لحظه رشته ي باريكي از نور مرا به دنبالش مي كشاند . ناكهان به كليدي طلائي برمي خورم ، كليدي كه همه ي درها و دريچه ها را باز مي كند . نمي دانم چرا تا امروز اين كليد را نديده بودم . اما خوب مي دانم كسي بوده كه صدايم را شنيده است . به كمكم آمده، كسي كه هميشه هست ، حتي وقتي كه مطمئن مي شوم كسي نيست ، باز او هست . گر چه من فراموشش كرده ام ، او مرا از ياد نبرده ست ... با مهرباني اش باز مرا غافلگير و شرم زده كرده است . او كه كليد همه ي درهاي بسته را دارد . مي تواند تمام بن بست ها را باز كند . مي تواند ...

... اگر باور كنم كه او مي تواند ، اگر يقين كنم كه او هست ، اگر بدانم كه او مرا از ياد نبرده ست ، آن وقت در دلم چراغي روشن مي شود ؛ چراغي كه مي توانم آن را به دست بگيرم و آنقدر به جست و جويم ادامه دهم تا آن روزنه ي پنهان را بيابم ، تا گمشده ام را پيدا كنم . اگرآن چراغ را دشته باشم ، راهم را گم نمي كنم ، در چاله ها و چاه هاي سر راه نمي افتم ، در جاده هاي جست و جو سرگردان نمي مانم ، حيراني ام را فرياد نمي زنم ، اگر آن چراغ را داشته باشم ، آشفتگي ويرانم نمي كند ، دردهاي دلم عذابم نمي دهد ، بغض هاي سنگين گريبان گيرم نمي شود ... اگر آن چراغ را داشته باشم ...

... يادت هست ؟ برايت خواندم و آخر نگفتم اگر آن چراغ را داشته باشم ، چه مي شود ... ولي مي دانم كه خودت هم مي دانستي كه آن چراغ خود تو هستي ، كسي كه چراغ را هم به من ارزاني مي كند تو هستي و بلاخره كسي كه راه را براي من روشن مي كند ، باز هم خود تويي ... خداي من !

... انگار سرنوشت من رو با دلواپسي آميخته اند ، چرا كه حتي اين نامه ي دست و پا شكسته هم آرامشم نداد . ... برايم زياد دعا كن . دعا كن كه صبور باشم . اين خواسته اي ست كه مصرانه از خدا طلب كرده ام . تو هم براي من بخواه . براي خودت هم بخواه . براي همه بخواه ... برايم دعا كن . من مي ترسم . من از خشم خودم مي ترسم . خوبِ من ! نازنينم ، اگر هنوز هم مثل روزهاي كودكي قلبت پاك است ، براي من دعا كن ؛ براي (( ما )) دعا كن . كه حسابي محتاجم و محتاجيم به دعا ...

... نامه ام را نذر چشمان باراني ام به قاصدك مي دهم برايت بياورد ، فقط يادت نرود كه نامه ام را برگشت نزني و با دل بخوانيش ... با حسي كه من نوشتم بخواني و با بغضي كه در حنجره اسير مانده ... به خداي خوبمان مي سپارمت گلكم ، شاد باشي و صبور !

به اميد ديدار : مريم ، دختري از تبار مشرق زمين .

 

م . آرامش

 

 

/ 10 نظر / 4 بازدید
President Evil

خدايا! دیریست است که زندگی ام ملول دوری از توست. شايسته ی ديدارت نبوده ام که بارها خوانده ای مرا حالی که من در غفلت دوری ام. تعب و لغب دنيا بر دوش نادوشم سنگينی می کند. يقين حاصل کرده ام از دور بودن از تو. حس می کنم که ديگر ارزش داشتنت برايم بی مفهوم شده است. برزخ دنيايی مجالم نمی دهد. از سويی از دخترک دنيا روی برگردانده ام و از سويی دست هايم توان صعود به قله ی معرفت خويشتن را ندارند...خدا مرده است. خدای معرفت مرده است. خدای معرفت دل ها مرده است... من از تو هستم و به زودی با دلی سياه به سويت خواهم آمد. مرا بر کرامت و عزت خود ببخشای و گناهان دانسته و ندانسته ام را بر من بنمای تا بدانم که بوده ام٬ کیستم و که خواهم بود...

majid

سلام.. من گريختم از همه دلواپسی.. ساز تو رنگ خداست ..از من چه خواهی بی کسی....!! با توام ای فارغ از ترس زمین.. تو منو با خود کجا ها می بری.. کاش این چشمم همیشه خواب بود.. قلب من از روی تو سیراب بود.... همیشه سبز باشید

~*~

... باز هم ته دلم كورسوي اميدي رو حس مي كنم ... اين خيلی خوبه . خيييلی.! /// خوش به حالت ... لااقل می تونی بغضت رو بنويسی ...

مهدی

چی داریم بگیم چی هستم ؟خود م را می گویم .جزفغانِ بی انتها وضجهء گنگی که آدم رو خفه می کنه .چی باید گفت وقتی آدم اینجور متنها را می خونه؟ ...تو خودت از دیدِ خواننده بخون وبعد ببین چی می تونی بگی ؟ .......زبون ِ آدم بند میاد .کاش این عقلِ ما بند میومد... .که لعنتی عوضِ عقل شده سنگِ راه زندگی , مانع حیات ِ راحت وبی درد و شده ابزار ِ خوره شدن خود من برای خودم.....یا من بلد نیستم استفاده کنم.؟..........به هر حال شرمنده که نظری نمی تونم بدم ؟/" از کوزه همان برون تراود که در اوست"/ ما ظرف ِ وجودیمون خالی شده یا از اول خالی به ما دادند؟

اشکبوس

این همه چس ناله برای چیه ؟ چرا کس و شعر به هم می بافی ؟ ببند اين وبلاگ مزخرفت رو و برو بمير .

jok nameh

سلام بيا بد نيست ضرر نداره

ja

سلام دلم بدجوری تنگ بود . خيلی اتفاقی پيدات کردم خيلی خوب مينويسی باور کن کلی ثواب کردی . دلم آروم گرفت

ایران رابط

دوست عزیز شما هم میتوانید با کمترین هزینه نویسنده یک وبلاگ شخصی برای خودتان باشید. 1. ثبت دامنه yourname.com نام دلخواه شما 2. نصب سیستم وبلاگ کاملا فارسی با امکانات کامل 3. 20 مگابایت فضا برای فایلهای صوتی تصویری. برای اطلاعات بیشتر به سایت ایران رابط مراجعه کنید. متشکرم

homayoun

!فقط برای اينکه تاريخ نوشته ات با تعداد پيغامها يکی نباشد...وگرنه شما...ما...من...خداحافظ...ای بيوفا...