فراموشم کرده ای حتما ...

 

 

 

 

 

... خاطرم یاد نمی دهد <?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />

تو از کجای دلم سر در آورده ای

من هنوز

خوب با خودم کنار نیامده ام

هی کلنجار می روم

تا تو را از یاد خودم ببرم بیرون

که بیرون نیامده

کار دست دلم می دهم

من

دارم هنوز

 توی این نداری ام

با دست و پای دلم ور می روم

ور می روم که شاید

این

(( تو را دوستت دارم )) را

فراموشم شوی ...

خاطرم یاد نمی دهد

تو از کجای دلم پا کشیده ای

من هنوز

خوب خودم را کنار نیاورده ام

هی کلنجار می روم

تا تو را ...

یادت می آورم

ور می روم که سر در بیاورم

این (( تو را دوستت دارم )) را

فراموشم کرده ای حتما !!! ...

 

 م . آرامش

/ 3 نظر / 31 بازدید
مجيد

فقط ميتونم به احترام سکوت کنم.. می دانم حتی جمله ای از آن را هم نفهميدم و از قدرت درک من بالاتر بود .!!!!

سفير سبز

سلام خوبی ابجی اميدوارم هميشه شاد سر بلند باشی به منم سر بزن منتظر حضور سبزت هستم دوست داشتی پیوند کن

هستی

حرف نداره منو ياد بچهگيم انداخت موفق باشی