تعبير خواب ....

خواب های کودکی ام

به من برگردانید

سیصد نفر نه

سه هزار نفر ؛ نه

...

یک نفر کافی بود

تا مرگ علف های هرز را

برای خواب هایم

تعبیر کند ...

 

/ 3 نظر / 21 بازدید
مجيد

خواب های کودکی ام به من برگردانید سیصد نفر نه سه هزار ؛ نه ... یک نفر کافی بود تا مرگ علف های هرز را برای خواب هایم تعبیر کند ... ------------------------------------------------------

مهدی

ماهمه لنگ همين يک نفريم تا زندگی را برايمان تعريف کند . معنی بدهد هويت بگيريم و توجيه کنيم و توجيه شويم و شاد بودن و درد کشيدن و مردنمان با معنا جلوه کند . ای کاش اين صراحت را بسيار ی از ما می داشيتم

ناشناس

سلام سایت جالبی داری به منم سر بزن[گل]