دال ر دال

... دارم می پیچم به خودم ...

د

ر

د

......

/ 4 نظر / 17 بازدید
علی

واقعا چرا؟ باید یاد گرفت که....

اقاقی

کجایی دختر خبری ازت نیس؟ درد واسه چی؟

زني كه سبیل دار شد

انگار ما تارهاي موييم و ما را به هم مي‌بافند. مـــرسي كه مطالب من و شيـــر مي‌كني دوستي، خيلي خوبي ! من باز نوشتم‌!