سه نقطه ...

....  تمام این سه نقطه ها ... تمام این سه نقطه هایم ...

تمامشان پر از حرف هایی ست که باید بگویمت و بگویم و بنویسم ... تک تک نقطه ها پر از کلماتی ست که تمام دلم را نقطه به نقطه پر کرده اند از حرف و حرف های ناگفته و حرف هایی که باید گفته شوند ... باید بگویمشان ...

تمام نقطه ها .... تمام این سه نقطه ها ... حجمشان به اندازه ی یک دنیاست ... بعضی هایشان به سردی و انجماد دانه های برف که الان دارد آرام آرام می بارد توی دلم ... و بعضی هایشان به گرمای جرقه های آتشی که همین الان ... درست همین لحظه دارند گر می گیرند در دلم و می سوزانند .... می سوزانند ها ... یخ می زنند و می سوزانند ... آتش می گیرند و منجمد می شوند ...

... حتی این دو نقطه ی اسمم هم فقط به نظر می آید که دو نقطه اند ... اما کمی که فکر کنی می بینی دو نیستند که دو هزارند ... دو میلیون و حتی بیشترند ... اصلا از روز ازل این دو نقطه ی اسمم را برای نشان دادن تمام حرف هایی گذاشته اند که شاید در دلم بماند و لااقل با این دو نقطه که پر از حرفند بشود حرفی زد ...

... اما اسم تو ... که نقطه نداری و ... اما پر هستی از سه نقطه ها و سه نقطه هایی که تا ابد پر هستند از سکوت و حرف ... و این خیلی بد است ... یادت هست ؟ چند روز پیش ... چاقو فرو رفت در دستم ... حدود یک سانت و نیم از چاقو در دستم بود و کشیدمش بیرون ... فشارش دادم که خون بیاید ... سر باز کند ... نیامد ... و این خطرناک بود ... بد بود ... درست مثل اسم تو که نقطه ندارد و این خیلی بد است ... چون آدم فکر می کند حرفی نداری اما ... داری !

... سال ها پیش ... روزگاری دور ... همه صدایم می کردند مریم سه نقطه ! حتی شعری نوشته بودم با سه نقطه که فقط به خاطر همین شعر مجوز انتشار کتابم را ندادند ... به خاطر همین سه نقطه ها ... همین سه نقطه هایی که پر هستند از حرف و ساکتند ...

... می گویم خوب است یک نقطه ام را بدهم به تو ... که پر از حرفی و حرف نداری دورترین نزدیک به من ... می خواهی ؟!

... اما این سه نقطه ها ... این همه نوشتم که بگویم منظورم از سه نقطه ها .... این است که ... این است که ... این که .... اصلا همین سه نقطه ها ....و تا قیامت و تا ابد و تا انتهای من و ما و تو و همه ...... همین سه نقطه ها ....

 

*****

پ . ن

اگر به مرگ من خسته دل خوشی ، باشد ، قبول !

اشــــــــــهــــــــــد ان لا الا ...  ( سه تا نقطه ... )

/ 6 نظر / 29 بازدید
علی

سه نقطه من تمام نقطه های من باش همه نقطه ها همیشه یک معنی نیستند گاهی جای خالی است گاهی جای سوال گاهی جای جواب من بی نقطه را ....

پاتریک / امیل

وقتی که مریم سه نقطه بود وقتی که مریم پر از حرف نا گفته بود وقتی که ، وقتی که مریم ناراحت بود خوشحال بود ! وقتی که مریم بیخیال بود.

لیلا

مریم جان شروع کن به نوشتن مطمئن باش سبک میشی آرام میشی نذار حرفات رو دلت تلنبار شه

مژگان

[قلب]

ماتی

آره میخوام. بیبین مثل نونوایی نیست که صف سه تایی و 5 تایی بیشتر باشه بتونیم بریم اونور تر زودتر بگیریم؟ :)