این زخم روی سینه ام ....

اینجا

کنار همین دوردست

دستی هست

که مرا می گیرد

پس من چرا دست خودم نیست

که بگیرم

ازین دور

دستت را ؟...

***

کوک می کنم،

کوک می شوم،

کوک می زنم

تو این بار

به سیم آخر بزن

به تارها

به پودها...

بزن،

گره بزن این بخت ناکوک را،

بزن،

من نگاهم را به گوشه ی

تمام راه ها

دوخته ام ...

***

کسی بیاید زخم های مرا بشمرد

من انگشتانم

به تعداد انگشت های دستم

نمی رسد ...

***

چشمم بی سو شده

بی سمت و سو

بی جهت نگاه می کنی ام،

نمی بینمت ...

***

این زخم روی سینه ام

از کدام نبرد باز مانده ...

تو که بسته بودی

به تمام زخمهای من

خودت را ...

***

کسی دست مرا خوانده بود ...

قبول ...

حالا که رد شدم از تو،

و دستم لو رفت بین خاطرات دستانت ...

مراقب دستت باش ..

***

پس لرزه ها هنوز می آیند

شبیه بغض کودکی که

تمام بودنش را

هُرت می کشد ...

من

هنوز

از تو می لرزم ...

***

نصف شده ام

بردار سهم خودت را !

فقط

دهلیزهای ذهنم را نَبر

هنوز دارم می نویسمت ...

***

اینجای قصه را ننویس

خط بزن...

من از خطوط پیشانی شروع میشوم

که موازی خطهای آخر

پیر شدم...

***

من بی قرار باشم و

تو قرار باشی و

نباشی اینجا که نیستم

بس که نیستی

که بی قرار باشی و

قرار باشی و

باشی...

***

بستم،

شبیه دخیل

که باز شد...

اما نشد که بخت بدم ، باز...

بست می نشینم و بازم نمی رسی

تا باز

بخت بدم...

***

عمارتی شده ام

با نمای سنگ ...

که بین بند بند آجرهام

/ 7 نظر / 2 بازدید
مرغ پخته

نقاره ها از اوج مناره وزیده اند مردم صدای آمدنت را شنیده اند زیبا تر از همیشه شده آستان تو آقا چقدر ریسه برایت کشیده اند میلاد عزیز ترین مهمون کشورمون مبارک

sonia

سلام راستش از اسم وبلاگت خیلی خوشم امد همینطوری تو وبلاگ و میگشتم پیدا کردم واقعا خوب مینویسی ...

زینب چوقادی

سلام مریمم. مثل همیشه ای.[گل]

محبوبه

مراقب دستت باش .. پس لرزه ها هنوز می آیند شبیه بغض کودکی که تمام بودنش را هُرت می کشد ... من هنوز از تو می لرزم ... مریم از این کلمات بوی نا مطبوعی دارد به مشام می رسد.. می ترسم حدسم را کلمه اگین کنم. من لرزیدم ...

اراکده

سلام دو قسمت اخر را دوست تر دارم... من شما را موزون دوست دارم

آرش ت

سلام مریم بانو. شعرت مفاهیم و معانی و حال و احوال و غبار و زنگار و انسداد رو به روشنی و وضوح بیانگر بود، وحشتناک ، اندوهبار اما واقعی و من هم با محبوبه -در عین غرابت- قرابت ادراک دارم و هراس و تشویشی بسیار یک کلام، فقط یک کلام که به صحتش اطمینان دارم بیش از نام خود از من بشنو و بس: زندگی چنان هر بار با ترفندی فریبمان می دهد که یا به امیدی، خوش و سرمست بدنبال هدفی روانه شویم و اما دریغ که با دستیابی با آن، سرخوردگی را بجای کامروایی محصول تلاش خود می بینیم و در شگفت از اینکه این بود آنچه از پی آن بودم ... و یا دیگر گونه به بازیمان می گیرد تا گمان کنیم اگر در این بن بست نبودیم گرفتار و گریزی بود از آن، حالمان به بود از این که این نیز فریبی بیش نیست پس در این بن بست کج و پیچ، حکیمانه ترین پند همان نصیحت حکیم نیشابور است که: دنیا همه هیچ و کار دنیا همه هیچ ای هیچ برای هیچ، بر خویش مپیچ ======================= وقتی تقلایمان بی حاصل است پس بهین کار همان باشد که خود را رها سازیم و قوای خود بیهوده هدر نبریم و بگذاریم زندگی از پر رویی ما به تنگ آمده و ترفندی دیگر زند، بلکه این فریب جدیدش اندکی بیشتر سرگرم و مسح

ماتی

سلام مریمی جان منکه اینجا فقط یادداشت خصوصی دیدم. اما مرسی که میای . از لطفت ممنونم نازنین