ساده دل من ...

من آخر سر به صحرا می گذارم

تو را در خانه تنها می گذارم

نپنداری که دیگر کار امروز

چو رنجیدم به فردا می گذارم

ولی در پشت سر باشد نگاهم

چو از کویت برون پا می گذارم

حبیب از روز تنهایی میندیش

چو رفتم جان و دل جا می گذارم

تو قدر من نمی دانی تو را هم

به حال خویشتن وا می گذارم

گذشتم از سر و همسر که دنیا

برای اهل دنیا می گذارم

بدین بی دست و پایی خویشتن را

چو مه بر طاق بالا می گذارم

ببین سود محبت شهریارا

که من سر روی سودا می گذارم ...

 

*****

پ . ن از تو بگذشتم و بگذاشتمت با دگران

رفتم از کوی تو لیکن عقب سر ، نگران

ما گذشتیم و گذشت آن چه تو با ما کردی

تو بمان و دگران ، وای به حال دگران


پ . ن 2 رفتن ، بهانه نمی خواهد !

بهانه های ماندن که تمام شود ، کافی ست ...

/ 0 نظر / 29 بازدید