داریم ؟ نداریم ؟ داریم ؟ ....

پرهای پرواز

دستان توست

عاشق که باشی

هوای پریدن آبی ست

عاشق تر که شوی

محو می شوی

دوست داری بیشتر راه بروی

کنار روحی که فراز ابرهاست ...

 

*****

پ . ن شربت هضم حرف مونده تو دل نداریم ؟!

/ 0 نظر / 27 بازدید