ای کاش ...

نفسم گرفت از این شهر

در این حصار بشکن ...

*****

پ . ن کاشکی قضاوتی در کار بود ...

/ 2 نظر / 28 بازدید
coral

آدم باشه و قضاوت کردن و چرت و پرت گفتن جزو خصوصیاتش نباشه؟؟!! بیخیال بابا... یه دفه بگو کاشکی اصلا آدمی نباشه[رویا]

مامان امیررضا

[ماچ]