پانوشت همه پا نوشت های دنیا ...

چه سخت یافتمت و چه آسان با هم یکی شدیم ...

بماند که در این چند ماه چه اتفاقاتی افتاد ... چه نقش هایی که رنگ گرفتند ... و چه آرزوهایی که برآورده شدند ...

گفتن ندارد اما ... غزلی که در خواب دیده بودم ، در واقعیت شناسنامه های ما را برای هم مهر کرد ... از همه ی مهرهای دنیا گذشته ... از میان آن همه ریزه ریزه در قباله ، دلم فقط به 70 شاخه گل مریمم خوش است ؛ به جان خودت !

گفتن ندارد خیلی چیزهای دیگر ؛ جز این که ... نام مرا به نام تو پیوند زد ... پروردگار را می گویم ... هم او که این چند ماه را انقدر قشنگ رقم زد ... زمان زیادی بود برای غصه ... زمان کمی بود برای شادی ... اوقات مقدسی بود برای پا گرفتن کودک عشق ...

گفتن ندارد این که اولین شب با هم بودنمان را در بند نگاه های مضطرب نبودیم و بی پروا چشمان هم را می دزدیدیم و حرف های توی آن ها را دید می زدیم !

گفتن ندارد به خدا ! گفتن ندارد این که بلاخره قصه مان را یک جایی ثبت کردیم ... یک جایی برای همیشه ...

این هم از لای قلمم لغزید در آخرین شب دوران تجرد ... در روز 18 تیری که صبحش را بدون تو گذراندم و قرار بر این شد که از آغاز شب تا پایان عمر و برای همیشه و در کنار تو زندگی کنم و بمانم و زندگی کنیم و با هم بمانیم و ...

***********

امسال 18 تیر ... فقط تولد مریمی نبود و نیست ! یعنی فقط یک روز تولد برای  مریمی نیست ... دو تا تولد همزمان است ، تولد یک مریم زاده ی هجدهم تیر ماه متولد سال یکهزار و سیصد و شصت و یک خورشیدی و تولد یک زندگی که مریمی قرار است با عشقش آغاز کند و تا پایان 365 روز سال ....

و حالا ... تنها وسوسه ی ماندنم تو شده ای ... تنها وسوسه زنده ماندنم ، بودنم ، عشقم ... و حالا تنها چیزی که دلم خواسته ؛ در آغوش تو بودن و لمس خودت و وجودت و خودت و حس کردن عشقت است از میان چشم هایی که همیشه برای من فقط خواهند درخشید ...

و حالا ... درست همین حالا که بی وسوسه ترین حوای آدمی فرشته خو شده ام می دانم که دیگر هیچ گاه نخواهم گفت : (( هیچکی تو این دنیای بزرگ ... ! )) چرا که تو همه ی دنیای بزرگ منی و بزرگ دنیای منی و اصلا خود خود دنیای منی ...

************

پا نوشت همه ی پا نوشت های دنیا :

تار و پود دل من نقش و نگار رخ توست

ای به دیوار دلم از همه منقوش ترین ...

 

/ 2 نظر / 24 بازدید
عاشق همه عشقت

از سالهای دور اصلا از همان روز ازل شاید قبل تر عاشقت بودم عشقت را می پرستیدم و آرزوی امروز بیتابم می کرد در کنارت خواهم بود از امروز تا ابد قول قول قول

سمانه

این همه عشق و بودن .............. اینقدر قشنگ توصیف میکنی که میشه تمامه زیباییهای دنیا حس کرد. برات دنیا دنیا خوشبختی آرزومندم