آشم وهی ، اژش همه وناهی اواخش و پشیمان وفه پتت هم ...

...

حرف های من و تو بی تردید ، گاه گاهی مرور می خواهند

تا رسیدن به دست های خدا ، یک جواز عبور می خواهند

عاشقی کار ساده ای هم نیست ، مثل هر اتفاق معمولی

در وسط حرف عشق می آید ، قلب هامان حضور می خواهند

هیچ کس ، هیچ کس نمی فهمد ، درد تا مغز استخوان پیچید

زخم هامان دهن که وا کردند ، گوش های صبور می خواهند

بی خودی عشق آسمان داریم ، اوج و پرواز کار هر کس نیست

فکرهای بدیع مان بی شک ، بال های جسور می خواهند

بشکنم چند مرتبه خود را ؛ زیر پاهای تو هدر بروم

ملتفت نیستی که آدم ها یک کمی هم غرور می خواهند !؟

 

*****

 

 پ . ن یادم بماند ...

من تنها نیستم !

ما یک جمعیتیم ...

که تنهاییم !

 

پ . ن 2 ترجمه عنوان :

به پاکی و راستی از جهان بگذر ... از هر گونه گناهی که از من پدید گشته باز ایستاده ام ، پشیمانم و آمرزش می جویم ...

/ 4 نظر / 28 بازدید
امیل

در مورد پ . ن اول ; تیمارستان...!

عسل خانومی

پی نوشت یک چقدر به دلم نشست.. مثل اینکه نیت میکنی و حافظو باز میکنی حرف دلت میاد.... الان هم یه حالی بودم که اینو خوندم و انگار آرومم کرد مریمم...[ماچ]

یادداشت های مینا

عنوان چیه؟ ینی چی؟

پریا

با سلام ضمناً پرتقال نه، پرتقالِ لهیده [نیشخند] عنوان به چه زبونیه؟!