روزهای خوبِ مریم بودن ...
 
قالب وبلاگ
دوستان مریمی
آمار و بنرها

» ... :: دوشنبه ۱٩ تیر ۱۳٩٦
» سفرنامه با کمی تلخیص ! :: دوشنبه ٧ فروردین ۱۳٩٦
» بخون از جاده و رفتن ... :: دوشنبه ٢ اسفند ۱۳٩٥
» قصه ی عشق ، بازی چرخ روزگاره ... :: پنجشنبه ٧ بهمن ۱۳٩٥
» برف آمد پشت ردم ، در خیابان گم شدم ... :: پنجشنبه ٢ دی ۱۳٩٥
» چون دوست ، دشمن است ، شکایت کجا برم :: سه‌شنبه ٩ آذر ۱۳٩٥
» من را بگذارید بمیرد ! به درک ! :: سه‌شنبه ٢٥ آبان ۱۳٩٥
» یکی نبود ، هزار تا بودن ... :: چهارشنبه ٢۸ مهر ۱۳٩٥
» حواسم هست ... حواست نیست ... :: دوشنبه ۱٥ شهریور ۱۳٩٥
» ازم نپرس ... لطفا ! سراغمو نگیر ! لطفا ! :: یکشنبه ۳ امرداد ۱۳٩٥
» یکشنبه ٢٧ تیر ۱۳٩٥ :: یکشنبه ٢٧ تیر ۱۳٩٥
» یک نقطه بیش فرق رجیم و رحیم نیست ... :: یکشنبه ۱۱ بهمن ۱۳٩٤
» مبادا که تو را ... :: دوشنبه ٢٥ آبان ۱۳٩٤
» از تو این همه گفتم ، حرف من هنوز ناتمومه ... :: چهارشنبه ٢۸ امرداد ۱۳٩٤
» 33 سال و 6 سال ... :: جمعه ۱٩ تیر ۱۳٩٤
» مریمانه :: پنجشنبه ٢٧ فروردین ۱۳٩٤
» نیشان ژه ته از ناوینم ... :: چهارشنبه ۱۳ اسفند ۱۳٩۳
» برای مهربون ترین خواهر شوهر دنیا :: جمعه ٢٤ بهمن ۱۳٩۳
» نیو شازده کوچولو ! :: شنبه ٢٩ شهریور ۱۳٩۳
» هزار مخاطب ... :: دوشنبه ٢٦ خرداد ۱۳٩۳
» گل من تولدت هزاران بار مبارک ... :: دوشنبه ۱٢ اسفند ۱۳٩٢
» روزی چو سقف بر سرت آوار می شوم ! :: سه‌شنبه ۱ بهمن ۱۳٩٢
» یهویی ... :: یکشنبه ٥ آبان ۱۳٩٢
» نیستی ام ... :: چهارشنبه ۳ مهر ۱۳٩٢
» هیس ... :: چهارشنبه ٢٠ شهریور ۱۳٩٢
» تولدت مبارک علی خودم :: دوشنبه ٢۸ امرداد ۱۳٩٢
» خب ... که چی ؟! :: سه‌شنبه ۱۸ تیر ۱۳٩٢
» گاهی ... :: شنبه ۱ تیر ۱۳٩٢
» از ازل تا به ابد قسمت ما طاعت بود ... :: پنجشنبه ۳٠ خرداد ۱۳٩٢
» برای مژگان نازنینم .... :: دوشنبه ٢٠ خرداد ۱۳٩٢
» امروز .... :: شنبه ۱۱ خرداد ۱۳٩٢
» ساده دل من ... :: پنجشنبه ٢ خرداد ۱۳٩٢
» آشم وهی ، اژش همه وناهی اواخش و پشیمان وفه پتت هم ... :: شنبه ٢۸ اردیبهشت ۱۳٩٢
» Eli lama ... :: یکشنبه ۱٥ اردیبهشت ۱۳٩٢
» ای چراغ هر بهانه ... :: جمعه ٢۳ فروردین ۱۳٩٢
» ... :: سه‌شنبه ۱۳ فروردین ۱۳٩٢
» ... و چه اندازه تنم هشیار است ... :: دوشنبه ٢۸ اسفند ۱۳٩۱
» همراه با من و صمیمکم ... :: دوشنبه ٢٥ دی ۱۳٩۱
» که یار به حالم نظر نکرد ... :: یکشنبه ۱٧ دی ۱۳٩۱
» من و این همه ... ریا !؟ :: سه‌شنبه ٥ دی ۱۳٩۱
» تمام حرف هایم به تو و دنیا ( قسمت دوم ) :: چهارشنبه ٢٩ آذر ۱۳٩۱
» چه کنم با دل تنها ؟ چه کنم با این غم ؟ :: یکشنبه ٢۱ آبان ۱۳٩۱
» لعنت به من و بودنم .... :: پنجشنبه ۱۸ آبان ۱۳٩۱
» تمام حرف های دلم به تو و دنیا ( قسمت اول ) :: چهارشنبه ۱٠ آبان ۱۳٩۱
» چرت و پرت های یک ذهن دیوانه .... :: دوشنبه ٢٤ مهر ۱۳٩۱
» سه نقطه ... :: جمعه ۳۱ شهریور ۱۳٩۱
» تولدت مبارک علی من .... :: شنبه ٢۸ امرداد ۱۳٩۱
» کمی نوازش .... :: جمعه ۱۳ امرداد ۱۳٩۱
» صبر .... :: یکشنبه ۸ امرداد ۱۳٩۱
» ... تولد .... :: یکشنبه ۱۸ تیر ۱۳٩۱
» دو تا یک ... :: پنجشنبه ۱ تیر ۱۳٩۱
» بیش تر .... کم دارمت ... :: پنجشنبه ۱۸ خرداد ۱۳٩۱
» سر جنون سلامت ... :: جمعه ٢٩ اردیبهشت ۱۳٩۱
» امن یجیب ... :: پنجشنبه ۱٤ اردیبهشت ۱۳٩۱
» دو تا آرزوی .... :: یکشنبه ٢٠ فروردین ۱۳٩۱
» در راه که می آمدی ، سیمین را ندیدی ... !؟ :: جمعه ۱٩ اسفند ۱۳٩٠
» مرد واقعی و شبح و من ... ( لطفا مرد واقعی نخواند ! ) :: یکشنبه ٧ اسفند ۱۳٩٠
» تفاهم یعنی توانایی تحمل تفاوت ها .... :: یکشنبه ۳٠ بهمن ۱۳٩٠
» داریم ؟ نداریم ؟ داریم ؟ .... :: سه‌شنبه ۱۸ بهمن ۱۳٩٠
» یک مریم شاد باشرف ! :: چهارشنبه ٥ بهمن ۱۳٩٠
» ای کاش ... :: جمعه ۱٦ دی ۱۳٩٠
» مریم این روزها ... :: یکشنبه ٢٤ مهر ۱۳٩٠
» تمام با هم بودنمان را با من باش ! :: پنجشنبه ٢٤ شهریور ۱۳٩٠
» تولد مهربان همسرکم :: جمعه ٢۸ امرداد ۱۳٩٠
» حوای دور ... :: پنجشنبه ٦ امرداد ۱۳٩٠
» دال ر دال :: پنجشنبه ۳٠ تیر ۱۳٩٠
» دل تنگی های بی بهانه برای تولدم ... :: شنبه ۱۸ تیر ۱۳٩٠
» یادم تو را در آغوش ... :: جمعه ۱۳ خرداد ۱۳٩٠
» چراغ های رابطه تاریکند ... :: سه‌شنبه ٢٧ اردیبهشت ۱۳٩٠
» من ... خوبم ... اما ... تو ... باور ... نکن ! :: سه‌شنبه ٩ فروردین ۱۳٩٠
» با من حرف بزن که سخت محتاج شنیده شدن ام ... :: دوشنبه ۱۳ دی ۱۳۸٩
» شب که کابوس نداره وقتی تو هستی تک ستاره ... :: شنبه ٢٧ آذر ۱۳۸٩
» این زخم روی سینه ام .... :: سه‌شنبه ٢٧ مهر ۱۳۸٩
» بهانه ... :: چهارشنبه ٢۱ مهر ۱۳۸٩
» گرگم به هوای تو :: یکشنبه ۱۱ مهر ۱۳۸٩
» خدا نبود . تو بودی . کسی به جز تو نبود ... :: دوشنبه ٢٩ شهریور ۱۳۸٩
» من اقرار می کنم به عشق تو :: جمعه ٥ شهریور ۱۳۸٩
» تولد علی خودم :: پنجشنبه ٢۸ امرداد ۱۳۸٩
» ارزش وصل نداند مگر آزرده هجر ... :: شنبه ٢۳ امرداد ۱۳۸٩
» همه دیدند به جز آن کس که باید می دید ... :: چهارشنبه ۳٠ تیر ۱۳۸٩
» به تو : که مرا از نو آفریدی :: جمعه ۱۸ تیر ۱۳۸٩
» تویی که می تونی خوب باشی و ... :: سه‌شنبه ۸ تیر ۱۳۸٩
» دهمین ماه گرد زندگی من و تا همیشه عزیزترینم ... :: شنبه ۱۸ اردیبهشت ۱۳۸٩
» I'm not for ever :: یکشنبه ٥ اردیبهشت ۱۳۸٩
» تو متهمی به من ... :: یکشنبه ۱٦ اسفند ۱۳۸۸
» نی نی هفت ماهه ... :: یکشنبه ۱۸ بهمن ۱۳۸۸
» درست مثل همیشه ... :: یکشنبه ٢٧ دی ۱۳۸۸
» حال ما خوب است اما تو ... :: جمعه ۱۸ دی ۱۳۸۸
» بی خنده هات بار سفر بستنم چه بود ... :: دوشنبه ۱٦ آذر ۱۳۸۸
» پ . ب :: چهارشنبه ٢٧ آبان ۱۳۸۸
» چه بی تابانه می خواهمت ... :: چهارشنبه ٢۸ امرداد ۱۳۸۸
» من دیر متولد شدم :: چهارشنبه ٧ امرداد ۱۳۸۸
» پانوشت همه پا نوشت های دنیا ... :: پنجشنبه ۱۸ تیر ۱۳۸۸
» برایت یک هدیه می فرستم... . ... :: چهارشنبه ۱٠ تیر ۱۳۸۸
» اَشهَدُ اَن بوسه ات دو جام شراب ! :: چهارشنبه ۱۳ خرداد ۱۳۸۸
» حلق آویز شده ام ! :: چهارشنبه ۳٠ اردیبهشت ۱۳۸۸
» نمی خواهم .... :: شنبه ۱٢ اردیبهشت ۱۳۸۸
» تو برای من همانی که « من » برای من ... :: پنجشنبه ٢٧ فروردین ۱۳۸۸
» دلت را پس نمی دهم ... :: یکشنبه ٩ فروردین ۱۳۸۸
» ستاره می بارد ... :: جمعه ۱٦ اسفند ۱۳۸٧
» جمعه ٢ اسفند ۱۳۸٧ :: جمعه ٢ اسفند ۱۳۸٧
» .... به جز نیکی و رحمت .... :: دوشنبه ٢۱ بهمن ۱۳۸٧
» جنون مست .... :: سه‌شنبه ۸ بهمن ۱۳۸٧
» نشد که برگردم ..... :: سه‌شنبه ۱٠ دی ۱۳۸٧
» آدم و حوا .... :: پنجشنبه ٢۸ آذر ۱۳۸٧
» فال .... :: جمعه ۸ آذر ۱۳۸٧
» یک زن .... :: پنجشنبه ۳٠ آبان ۱۳۸٧
» پرواز ..... :: پنجشنبه ٢۳ آبان ۱۳۸٧
» نفرین به .... :: چهارشنبه ۱ آبان ۱۳۸٧
» طرح ..... :: پنجشنبه ۱۸ مهر ۱۳۸٧
» ............ :: دوشنبه ۱ مهر ۱۳۸٧
» کدام ؟؟؟ :: چهارشنبه ٢٠ شهریور ۱۳۸٧
» ندیدمت ..... :: سه‌شنبه ٢٢ امرداد ۱۳۸٧
» کاش .... :: سه‌شنبه ۸ امرداد ۱۳۸٧
» نیست ... !؟ :: پنجشنبه ٢٧ تیر ۱۳۸٧
» تولد مریمی .... :: سه‌شنبه ۱۸ تیر ۱۳۸٧
» من که دیگه .... :: دوشنبه ٢ اردیبهشت ۱۳۸٧
» دیوار بی نام ... :: پنجشنبه ٢ اسفند ۱۳۸٦
» يا قوی و يا قائم ... :: یکشنبه ۱٤ بهمن ۱۳۸٦
» هنوز .... من تنهام .... :: یکشنبه ٧ بهمن ۱۳۸٦
» چشم انتظار تا هميشه .... :: جمعه ٢۱ دی ۱۳۸٦
» آخرش چی می شه ؟ ... :: شنبه ۸ دی ۱۳۸٦
» تعبير خواب .... :: یکشنبه ٢ دی ۱۳۸٦
» فرار کرد ... :: شنبه ۱٧ آذر ۱۳۸٦
» من شما را می شناسم ؟ ..... :: شنبه ۱٩ آبان ۱۳۸٦
» لالايی .... :: دوشنبه ٧ آبان ۱۳۸٦
» بی تفاوت شده ام اما ... :: جمعه ٢٧ مهر ۱۳۸٦
» خواب غريبی ... :: یکشنبه ۱٥ مهر ۱۳۸٦
» وحشی ترين رويا ... :: شنبه ۳۱ شهریور ۱۳۸٦
» گفت آن يار کزو گشت سر دار بلند ... :: چهارشنبه ۳۱ امرداد ۱۳۸٦
» ننه قصه هايش جن داشت .... :: یکشنبه ٢۱ امرداد ۱۳۸٦
» فراموشم کرده ای حتما ... :: پنجشنبه ٤ امرداد ۱۳۸٦
» عسل من ... من عسل ... :: شنبه ٢۳ تیر ۱۳۸٦
» تولدت مبارک مريمی .... :: دوشنبه ۱۸ تیر ۱۳۸٦
» زاد روز زن ... :: پنجشنبه ۱٤ تیر ۱۳۸٦
» فرشته بگو : سلام ! :: یکشنبه ۳ تیر ۱۳۸٦
» عشق يعنی ... :: شنبه ٢٦ خرداد ۱۳۸٦
» باز خدا اشتباه .... :: جمعه ۱۱ خرداد ۱۳۸٦
» برای زينب ... :: سه‌شنبه ۱ خرداد ۱۳۸٦
» بی توضيح ! :: سه‌شنبه ۱۸ اردیبهشت ۱۳۸٦
» گناه مقدس ... :: شنبه ۸ اردیبهشت ۱۳۸٦
» کسی زيبايی ام را نمی بيند ... :: چهارشنبه ٢٩ فروردین ۱۳۸٦
» و هيچ مرگی ... :: یکشنبه ۱٩ فروردین ۱۳۸٦
» بهارم می رسد از ره اگر ... :: چهارشنبه ۱ فروردین ۱۳۸٦
» دل بی تو به جان آمد ... :: جمعه ۱۸ اسفند ۱۳۸٥
» دوستم داری يا نه ؟ ... :: دوشنبه ۳٠ بهمن ۱۳۸٥
» دلم برات تنگ شده ... :: دوشنبه ٢ بهمن ۱۳۸٥
» ديگه خودمو نمی شناسم ! :: پنجشنبه ٧ دی ۱۳۸٥
» عشق آسمان ... :: جمعه ۱ دی ۱۳۸٥
» برای تو که نمی خونی ... :: چهارشنبه ۱٥ آذر ۱۳۸٥
» صدای تو ... :: شنبه ٢٧ آبان ۱۳۸٥
» با ما به از اين باش ... :: شنبه ۱۳ آبان ۱۳۸٥
» ......... :: سه‌شنبه ۱۸ مهر ۱۳۸٥
» يه مطلب تکراری تشنه ... :: سه‌شنبه ٢۱ شهریور ۱۳۸٥
» نشود فاش کسی آن چه ميان من و توست ... :: چهارشنبه ۱٥ شهریور ۱۳۸٥
» می خواستمت ... :: چهارشنبه ۱ شهریور ۱۳۸٥
» من خيلی بدم ... :: پنجشنبه ۱٢ امرداد ۱۳۸٥
» تو را من چشم در راهم .... :: یکشنبه ٢٥ تیر ۱۳۸٥
» تولدم مبارک !؟ :: یکشنبه ۱۸ تیر ۱۳۸٥
» من از خدا صبر می خواهم ... :: پنجشنبه ۸ تیر ۱۳۸٥
» زن .... :: سه‌شنبه ۱٦ خرداد ۱۳۸٥
» من و ... ندارم ها ! :: شنبه ۳٠ اردیبهشت ۱۳۸٥
» من کم آورده ام ... :: یکشنبه ۱٧ اردیبهشت ۱۳۸٥
» شب بود .... :: شنبه ٩ اردیبهشت ۱۳۸٥
» يک گاز سيب تلخ .... :: پنجشنبه ۳۱ فروردین ۱۳۸٥
» سال نو مبارک ! :: یکشنبه ٢٧ فروردین ۱۳۸٥
» تو حق داری ... :: چهارشنبه ۱٠ اسفند ۱۳۸٤
» باز هم ... ؟ :: سه‌شنبه ٢٥ بهمن ۱۳۸٤
» بی نام ! ... :: جمعه ۱٤ بهمن ۱۳۸٤
» حتی تو ... :: چهارشنبه ٢۸ دی ۱۳۸٤
» کجا بروم ؟ ... :: شنبه ۳ دی ۱۳۸٤
» زن هديه است .... :: جمعه ٤ آذر ۱۳۸٤
» مثل هميشه بازماندمت... :: سه‌شنبه ۱٧ آبان ۱۳۸٤
» يک دقيقه بعد ... :: جمعه ٦ آبان ۱۳۸٤
» قهوه ِخدا ِ عشق ـ دريا و دختری که .... :: جمعه ۱٥ مهر ۱۳۸٤
» فراموشم کرده ای حتما ... :: جمعه ۱ مهر ۱۳۸٤
» سه نقطه ای برای نازنين ! :: دوشنبه ۱٤ شهریور ۱۳۸٤
» من هيچ بهانه ی خوبی برای شعرهای تو نيستم ! :: دوشنبه ٢٤ امرداد ۱۳۸٤
» يه متن از گذشته ها .... :: یکشنبه ٩ امرداد ۱۳۸٤
» يه متن ! :: شنبه ٢٥ تیر ۱۳۸٤
» يه تولد ... :: شنبه ۱۸ تیر ۱۳۸٤
» حرف های بی مخاطب ! :: چهارشنبه ۱٥ تیر ۱۳۸٤
» اين حرف ها مخاطب ندارد !‌ :: چهارشنبه ٢٤ فروردین ۱۳۸٤
» يا مقلب القلوب ... :: یکشنبه ۳٠ اسفند ۱۳۸۳
» فقط يک سوال :: دوشنبه ۱٠ اسفند ۱۳۸۳
» ... :: یکشنبه ٢٥ بهمن ۱۳۸۳
» نمی گذرم ازت !‌ :: پنجشنبه ۱٥ بهمن ۱۳۸۳
» دستمو بگير ... :: دوشنبه ٥ بهمن ۱۳۸۳
» من از ستاره سوختم ! :: سه‌شنبه ٢٩ دی ۱۳۸۳
» دارم می سوزم ستاره ... :: شنبه ۱٢ دی ۱۳۸۳
» روز اول دی ماه :: سه‌شنبه ۱ دی ۱۳۸۳
» هنوز .... :: دوشنبه ٢۳ آذر ۱۳۸۳
» ۳۶۵ روز گذشت ... :: یکشنبه ۸ آذر ۱۳۸۳
» ای کاش مهرتان به دل من نمی نشست :: جمعه ٢٩ آبان ۱۳۸۳
» خدايا ! اين خوشبختی رو ازم نگير ... :: پنجشنبه ٢۱ آبان ۱۳۸۳
» بدون شرح ... :: چهارشنبه ۱۳ آبان ۱۳۸۳
» من خودم را گم کرده ام ... :: جمعه ۱ آبان ۱۳۸۳
» گشتن و نرسيدن ... :: سه‌شنبه ٢۱ مهر ۱۳۸۳
» ماه و ستاره .... :: سه‌شنبه ۱٤ مهر ۱۳۸۳
» تو اگر دوست می خواهی مرا اهلی کن ... :: دوشنبه ۳٠ شهریور ۱۳۸۳
» يا خدا نشنيد ... :: چهارشنبه ٢٥ شهریور ۱۳۸۳
» ناگهان چه زود ... :: پنجشنبه ۱٩ شهریور ۱۳۸۳
» من انحصار طلبم ! :: سه‌شنبه ۱٠ شهریور ۱۳۸۳
» دو چای و دو چشم ... :: پنجشنبه ٥ شهریور ۱۳۸۳
» ... و ما برگشتيم .... :: سه‌شنبه ٢٧ امرداد ۱۳۸۳
» شايد برای آخرين بار ... :: یکشنبه ٢۱ تیر ۱۳۸۳
» تولد من ... :: پنجشنبه ۱۸ تیر ۱۳۸۳
» يکی بود ... يکی نبود ... :: جمعه ۱٢ تیر ۱۳۸۳
» دختر خوب آسمان ليلا :: یکشنبه ٧ تیر ۱۳۸۳
» هيچکس .... :: جمعه ٢٩ خرداد ۱۳۸۳
» دلم هوای تو را کرده ... :: چهارشنبه ٢٠ خرداد ۱۳۸۳
» من باشم و از ياد برم قول و قرارم !؟ .... به خدا نه ! :: پنجشنبه ۱٤ خرداد ۱۳۸۳
» ماه قشنگ من .... :: جمعه ۸ خرداد ۱۳۸۳
» شب بود .... :: جمعه ۱ خرداد ۱۳۸۳
» پيراهن شعر من .... :: پنجشنبه ٢٤ اردیبهشت ۱۳۸۳
» .... :: سه‌شنبه ۱٥ اردیبهشت ۱۳۸۳
» برخيز مولانای من .... :: دوشنبه ٧ اردیبهشت ۱۳۸۳
» بغض و باز هم بغض .... :: دوشنبه ۳۱ فروردین ۱۳۸۳
» پسر گل من .... :: چهارشنبه ٢٦ فروردین ۱۳۸۳
» حضرت عشق به من لطف عجيبی دارد ... :: پنجشنبه ٢٠ فروردین ۱۳۸۳
» يک عشق اهورايی ... :: شنبه ۱٥ فروردین ۱۳۸۳
» پيشانی نوشت من : نام تو ! :: شنبه ۸ فروردین ۱۳۸۳
» بهار من عيدت مبارک ! :: جمعه ٢٩ اسفند ۱۳۸٢
» با توام ای خوب خوب خوب من ! :: سه‌شنبه ۱٩ اسفند ۱۳۸٢
» آخرين حرف دلتنگي .... :: جمعه ۸ اسفند ۱۳۸٢
» رويای من ... :: یکشنبه ۳ اسفند ۱۳۸٢
» دل شکسته ی من ... :: دوشنبه ٢٧ بهمن ۱۳۸٢
» با من حرف بزن ... :: سه‌شنبه ٢۱ بهمن ۱۳۸٢
» نقطه چين .... :: جمعه ۱٧ بهمن ۱۳۸٢
» تنها تو .... :: یکشنبه ۱٢ بهمن ۱۳۸٢
» اهدنا صراط مستقيم ... :: دوشنبه ٦ بهمن ۱۳۸٢
» زندگی ... :: پنجشنبه ٢ بهمن ۱۳۸٢
» نامه ... :: پنجشنبه ٢٥ دی ۱۳۸٢
» سلام بر همه ستاره های من :: پنجشنبه ۱۸ دی ۱۳۸٢
» چهارشنبه ۱٧ دی ۱۳۸٢ :: چهارشنبه ۱٧ دی ۱۳۸٢
» بازگشت شازده کوچولو ... :: چهارشنبه ۱٧ دی ۱۳۸٢
.: Weblog Themes By WeblogSkin :.
آرشيو مطالب